Fågel

X Världen

Fågel lokaler


Artiklar

Stor- Små-lom. VF 2017/1
Taigasädgås och Tundrasädgås? VF 1/2018
Petreller Artbestämning RR 2012_03 (Maderia,Deserta, Sammets & Kap Verde)
Dykänder (Mindre Dykand, Ringand, Brunänder, Vitögd Dykand,, Rödhuvad dyk, Islandsknipa)
Knivigt Dal- respektive Fjällripa VF 4/2020
Mindre Skrikörn  Fynd i Sverige VF 2012_04
Skrikörns hybrider VF 2012-04
Vråk-streck, Ålder o. kön. FPV3/2013
Unga Ormvråkar, . Fotogalleri. VF 2018-6
Ormvråk- Fjällvråk, .VF 2019-01
Svartvingad glada, ras caeruleus eller vociferus VF 2017-04
Blå Kärrhök, ålders och könsbestämning av honfärgade individer RR 2020-2
Så skiljer du piparna från varandra Ljunpipare, Sibirisk och Amerikansk tundrapipare,VF 2020-06
Små och Mosnäppa VF 2020-03
Damm och Gluttsnäppa VF 2018-02
Stor eller Små-spov VF 2020-02
Bestämning unga Jakt/Pilgrimsfalkar VF 2017-06
Fältbestämning Labbar (Kust, Fjäll och Bredstjärtad) RR 2018-02
Arta unga trutar. (Grå, Sill, Havs & Kaspisk), FpV 2020-04
Truthjälpen. Länkt ut på nätet
Gull Research. Länkt ut på nätet
Vitvingad trut VF 2012-04 (bilder i olika åldrar)
Vittrut eller Vitvingad trut VF 2020-01
Medelhavstrut, VF8_06
Tundratrut 2k,
Silver eller fisktärnaVF 2015-03
Sillgrissla och Tordmule, fältbestämning. VF 2015-05
Alokor i flykten , fältbestämning. Fpv 2019-01
Tornseglare och Blek Tornseglare VF 2012-05
Ängspiplärka eller Trädpiplära? FPV 2015-01
Skär-, Vatten- eller rentutav Hedpiplärka? ? FpV2019-02
Så plockar du ut Yarrelliin i vår? VF 1/2018
Vanlig eller Isabellastenskvätta?? VF 2019-05
Näktergalar Artbestämning RR2012_03 ( Blå, Rubin & Drill)
Svarthakad vs "vanlig" Buskskvätta. VF2018_05.
Rödstrupiga Sångare (Split  RR 2014/2)
Rödstrupig sångare (Rost-, Moltoni- & Rödstrupig-sångare) FPV 2015/2
Rör eller Kärrsångare? VF 2017-03
Idunorna, så här skiljer du dem åt. (Maccia-, Ek-, Saxual- och Stäppsångare), RR 2020-2
Iberisk Gransångare VF 2019/01
Törnskator RR 3/2014 (Turkestan, Brun, Isabella, Vanlig)
Fältbestämning Törnskator VF 2019-05 (Vanlig, Isabella, Turkestan och Brun)
Honor av spansk sparv. VF 2017-03
Grå - Snösiska VF 2018-6
Grå (underarten Brunsiska) - Vinterhämpling VF 2020-06