Fågel

X Världen

Fågel lokaler


Artiklar

Stor- Små-lom. VF 2017/1
Taigasädgås och Tundrasädgås? VF 1/2018
Petreller Artbestämning RR 2012_03 (Maderia,Deserta, Sammets & Kap Verde)
Dykänder (Mindre Dykand, Ringand, Brunänder, Vitögd Dykand,, Rödhuvad dyk, Islandsknipa)
Mindre Skrikörn  Fynd i Sverige VF 2012_04
Skrikörns hybrider VF 2012-04
Vråk-streck, Ålder o. kön. FPV3/2013
Unga Ormvråkar, . Fotogalleri. VF 2018-6
Ormvråk- Fjällvråk, .VF 2019-01
Svartvingad glada, ras caeruleus eller vociferus VF 2017-04
Damm och Gluttsnäppa VF 2018-02 Bestämning unga Jakt/Pilgrimsfalkar VF 2017-06
Fältbestämning Labbar (Kust, Fjäll och Bredstjärtad) RR 2018-02
Truthjälpen. Länkt ut på nätet
Gull Research. Länkt ut på nätet
Vitvingad Trut VF 2012-04 (bilder i olika åldrar)
Medelhavstrut, VF8_06
Tundratrut 2k,
Silvert eller fisktärnaVF 2015-03
Sillgrissla och Tordmule, fältbestämning. VF 2015-05
Alokor i flykten , fältbestämning. Fpv 2019-01
Tornseglare och Blek Tornseglare VF 2012-05
Ängspiplärka eller Trädpiplära? FPV 2015-01
Skär-, Vatten- eller rentutav Hedpiplärka? ? FpV2019-02
Så plockar du ut Yarrelliin i vår? VF 1/2018
Näktergalar Artbestämning RR2012_03 ( Blå, Rubin & Drill)
Svarthakad vs "vanlig" Buskskvätta. VF2018_05.
Rör eller Kärrsångare? VF 2017-03
Törnskator RR 3/2014 (Turkestan, Brun, Isabella, Vanlig)
Rödstrupiga Sångare (Split  RR 2014/2)
Rödstrupig sångare (Rost-, Moltoni- & Rödstrupig-sångare) FPV 2015/2
Iberisk Gransångare VF 2019/01
Honor av spansk sparv. VF 2017-03
Grå - Snösiska VF 2018-6